เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์

                     1 อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                     2 อธิบายองค์ประกอบของระบบสาร

                     3 ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

                     4 อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                     5 อธิบายแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                     6 ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s